W dzisiejszym wpisie postanowiłem sprawdzić: ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej? Chodzi tutaj o koszty związane z otwarciem dodatkowej działalności gospodarczej przez osoby, które są zatrudnione np. na umowę o pracę. Uchylając rąbka tajemnicy: okazuje się, że to ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej, zależy od wysokości Twoich zarobków z wykonywanej pracy np. na etacie.

Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej?

Systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązujące w Polsce nie sprzyjają osobom prowadzących działalność gospodarczą. Zwłaszcza dla tych, dla których jest to jedyne źródło utrzymania. Już od pierwszego dnia prowadzonej działalności przedsiębiorca (niezależnie od osiąganej straty) zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotną. W 2017 r. składki ZUS wynoszą 1 173 zł bądź 488 zł, gdy jesteś początkującym przedsiębiorcą. Dla przypomnienia, niższy ZUS może opłacać przedsiębiorca przez okres dwóch lat. Przy spełnieniu dwóch warunków:

  1. nie prowadził działalności w okresie poprzednich 5 lat oraz
  2. nie prowadzi jej na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Mnie jednak interesuje, ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę, która jest zatrudniona na umowę o pracę.

składkaduży ZUSmały ZUSosoba z umową o pracę
razem1 172,56487,90297,28
emerytalna499,28117,120,00
rentowa204,6248,000,00
chorobowa62,6714,700,00
wypadkowa46,0410,800,00
zdrowotna297,28297,28297,28
fundusz pracy62,670,000,00

Zgodnie z powyższą tabelką koszt ten wynosi w bieżącym roku 297 zł. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu np. umowy o pracę (w kwocie co najmniej wynagrodzenia minimalnego tj. 2000 zł) może opłacać jedynie składkę zdrowotną.

Jeśli pracujesz na etacie i zarabiasz np. 3 000 zł brutto i masz pomysł na legalne dorabianie po pracy (drobny handel, usługi) możesz przestać marzyć o byciu biznesmenem, wiedząc, że za samą możliwość legalnego dorobienia będziesz musiał/a co miesiąc zapłacić niecałe 300 zł. Wielu się zniechęci lub zacznie dorabiać na czarno. Ja natomiast policzę (faktycznie): ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej (dodatkowej)?

Osoba zarabiającej 3000 zł brutto – bez działalności gospodarczej

Dla przykładu przeanalizowałem sytuację osoby, która jest zatrudniona na umowę o pracę a jej wynagrodzenie brutto wynosi 3 000 zł. Tytułem wyjaśnienia, wybrałem tę kwotę, gdyż jest ona zbliżona do mediany wynagrodzeń w Polsce. Z zamieszczonej poniżej symulacji “paska wynagrodzenia” wynika, że osoba taka płaci (faktycznym płatnikiem jest pracodawca, więc to tak nie boli) miesięcznie:

  • 411 zł na ubezpieczenia społeczne,
  • 233 zł na ubezpieczenie zdrowotne i
  • 199 zł zaliczki na podatek dochodowy.

Po zakończonym roku w formularzu PIT osoba wykaże dane jak w tabeli poniżej. Należy je interpretować następująco. Z uwagi na osiągnięty dochód w wysokości 34 665 zł podatek dochodowy wyniesie 4 795,20 zł. Od tej kwoty należy odjąć sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu (od podatku dochodowego) – w tym przykładzie jest to kwota 2407,44 zł. Podatek po odliczeniach wynosi więc 2388 zł i jest równy sumie pobranych zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym zobowiązanie podatkowe takiej osoby wyniesie 0 zł.

Osoba zarabiającej 3000 zł brutto – prowadzona działalność gospodarcza

Rozpatrzmy teraz przykład osoby zarabiającej na umowę o pracę 3 000 zł, która postanawia dodatkowo otworzyć działalność gospodarczą. W porównaniu z poprzednią sytuacją poniesie ona dodatkowe koszty związane z opłacaniem składki zdrowotnej, z której odliczeniu od podatku podlegać będzie 3071,88 zł. Podatek dochodowy z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej będzie nadal wynosił 4 795,20 zł. W analizie chodzi o sprawdzenie, ile kosztuje sama gotowość do osiągania legalnych przychodów z działalności gospodarczej.

W dalszym kroku należy od obliczonego podatku dochodowego odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku. Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę (3 tys. zł brutto) i prowadzącej działalność gospodarczą składki zdrowotne podlegające odliczeniu wynoszą 5 479,32 zł (2 407,44+3 071,88). Sumy tej nie można jednak odliczyć w całości a jedynie do wysokości obliczonego podatku dochodowego (podatek po odliczeniach nie może być ujemny). W efekcie zobowiązanie podatkowego wyniesie minus 2 388 zł (jest to kwota należnego zwrotu z Urzędu Skarbowego), czyli łączna suma pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę zostanie zwrócona.

Koszt działalności gospodarczej to minimalnie 41 zł miesięcznie

O policzoną wyżej kwotę należy pomniejszyć sumę składek zdrowotnych zapłaconych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, aby policzyć, ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej? Będzie to różnica między opłaconymi dodatkowo składkami na ubezpieczenie zdrowotne (3 567,36 zł), a zmianą zobowiązania podatkowego względem sytuacji, gdy działalność gospodarcza nie jest prowadzona (2 388 zł). W efekcie koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę (wynagrodzenie 3 tys. brutto) należy szacować na poziomie 98 zł miesięcznie (1179,36 zł rocznie).

Okazuje się, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia brutto obniżają się koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Już dla wynagrodzenia 3700 zł są one minimalne i wynoszą 41 zł miesięcznie (wykres poniżej). Dla dociekliwych wynika to z tego, że dla zarabiających więcej, wyższy jest podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę. Od tej kwoty bowiem są odejmowane są składki zdrowotne podlegające odliczeniu z tytułu prowadzonej działalności. Dla osób z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem składka zdrowotna podlegająca odliczeniu jest odejmowana w całości. Stąd też miesięczny koszt prowadzenia działalności wynosi minimalnie 41,28 zł (jest to różnica między opłacaną składką zdrowotną – 297,28 zł, a tą podlegającą odliczeniu od podatku dochodowego – 255,99 zł).

Jeśli masz pomysł na biznes (który może wypalić lub nie), być może te wyliczenia skłonią Cię do rozpoczęcia działalności, skoro w efekcie kosztuje to najczęściej mniej niż ponoszona obowiązkowo składka zdrowotna (297,28 zł).

Koszt działalności gospodarczej to minimalnie 41 0 zł miesięcznie

Na koniec dodam, że różne promocje bankowe pozwalają na obniżenie kosztu prowadzenia działalności gospodarczej do zera. Przykładowo jeden z banków za dokonywanie comiesięcznych płatności do ZUS powyżej 250 zł (a przecież trzeba przelewać 297 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne) proponuje premię w wysokości 50 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Po opodatkowaniu tego przychodu jest to równoważne z kwotą 50 zł*(1-18%) = 41 zł

Dzięki szablonowi, który bezpłatnie udostępniam poniżej, możesz obliczyć na własnym przykładzie, ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy, że wpiszesz wysokość własnego wynagrodzenia brutto.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Emerytura

Zniesienie limitu składek ZUS oraz zwiększenie limitu kosztów autorskich – ile zyskasz lub stracisz?

W związku z dość dużym zainteresowaniem artykułem “Zniesienie limitu składek ZUS – skutki finansowe z perspektywy pracownika i gospodarki”, postanowiłem przeanalizować łączny efekt dwóch zmian: zniesienie limitu składek ZUS oraz zwiększenie limitu kosztów autorskich. Są to najważniejsze zmiany Czytaj więcej…

Emerytura

Zniesienie limitu składek ZUS – skutki finansowe z perspektywy pracownika i gospodarki

Zniesienie limitu składek ZUS (na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), powyżej którego obecnie nie płaci się składek przewiduje projekt przyjęty tym tygodniu przez rząd. Zmiany mają wejść w życie już od 2018 r. i mają “dać” Czytaj więcej…

Gospodarka

Kiedy Polska dogoni Niemcy?

Kiedy Polska dogoni Niemcy? To pytanie zadaje sobie pewnie wielu Polaków. Nie tylko dlatego, że jest to kraj z wielu względu podobny do Polski. Ma nieznacznie większą powierzchnię, podobny klimat, położenie geograficzne jak i zasobność bogactw Czytaj więcej…