Czy zastanawialiście się, czy w Polsce mamy równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Czy kobiety zarabiają w Polsce mniej niż mężczyźni? Pewnie każdy z nas ma na ten temat swoje przemyślenia. Zapraszam do krótkiej analizy, w której przedstawiam porównanie łącznych dochodów mężczyzn i kobiet uzyskiwanych w trakcie całego życia. Na koniec przedstawię odpowiedź na pytanie, kto komu i ile powinien płacić, aby było fifty-fifty 🙂

Czy w Polsce mamy równouprawnienie kobiet i mężczyzn?

Na początku zaznaczę, iż porównanie ma na celu jedynie zestawienie finansowych aspektów. Nie jestem w stanie określić potencjalnych dochodów kobiet z tytułu prowadzenia gospodarstwa domowego czy też nieocenionego wkładu włożonego w wychowanie dzieci.

W celu porównania łącznych dochodów kobiet i mężczyzn oszacowałem sumę dochodów z tytułu:

  1. wynagrodzeń uzyskiwanych z pracy zarobkowej
  2. emerytur przyznanych po okresie zatrudnienia
  3. zasiłku macierzyńskiego (dotyczy kobiet)

Wynagrodzenia z pracy zarobkowej

W celu oszacowania łącznych dochodów uzyskanych z pracy zarobkowej poczyniłem założenie, że kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. W związku z tym potencjalna aktywność zawodowa (począwszy od wieku 15 roku życia) kobiet wynosi 45 lat a mężczyzn 50 lat.

Na poniższym wykresie przedstawiłem, jak w różnych okresach życia dla obu płci wygląda wskaźnik aktywności zawodowej. Dla przypomnienia jest to udział osób aktywnych zawodowo (pracujących bądź poszukujących pracy) w populacji ogółem powyżej 15 roku życia. Jak widać, kobiety w każdej grupie wiekowej są mniej aktywne zawodowo niż mężczyźni. Przykładowo, dla kobiet w wieku 45-49 lat aktywnych zawodowo jest 82% z nich. W analogicznej grupie wiekowej mężczyzn odsetek tych aktywnych zawodowo wynosi 88%. Różnice są jeszcze wyższe, jeśli popatrzymy np. na grupę wiekową 25-29 lat. Wynika to oczywiście z przerwy związanej z macierzyństwem.

Na podstawie powyższych wskaźników aktywności zawodowej obliczyłem, że dla kobiet przeciętny wskaźnik zawodowej wynosi 65% a dla mężczyzn 74%. W związku z powyższym łączny staż pracy oszacowałem odpowiednio na 34 lata dla mężczyzn i 27 lat dla kobiet. Wynika z tego, że kobiety w trakcie swojego życia pracują o 21% krócej niż mężczyźni.

Przejdźmy do uzyskiwanych wynagrodzeń. Z danych GUS wynika, że wynagrodzenia kobiet są o 9,5% niższe od średniego. Mężczyźni uzyskują wynagrodzenia o 9,1% wyższe od średniej. Przyjmując, że mediana wynagrodzeń wynosi obecnie nieco ponad 3400 brutto (ok. 2 400 netto) to wynagrodzenie kobiet (3 098 zł brutto) jest o 17% niższe niż mężczyzn (3 735 zł brutto).

Przeciętnie niższy staż pracy kobiet (o 21%) oraz niższe uzyskiwane wynagrodzenia powodują, że suma wynagrodzeń brutto kobiet jest aż o 34% niższa od sumy wynagrodzeń mężczyzn. Panowie w okresie swojego życia uzyskują średnio 1,54 mln zł z tytułu wynagrodzeń. Kobiety ledwo przekraczają 1 mln zł.

Dochód z emerytury

Jak wiemy, świadczenia emerytalne zależą od sumy zgromadzonych składek emerytalnych oraz wieku, w którym przechodzimy na emeryturę. W związku z niższą sumą uzyskiwanych wynagrodzeń kobiety odprowadzają również niższe składki emerytalne. Skoro składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%, to kapitał emerytalny kobiety wyniesie 197 tys. zł i będzie niższy o 34% od kapitału emerytalnego mężczyzny (300 tys. zł).

ZUS obliczając wysokość emerytury dzieli wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia (bez rozróżnienia na płeć). Dla osoby w wieku 65 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 18,3 lat a dla osoby w wieku 60 lat wynosi 21,9 lat. Z punktu widzenia długości pobierania świadczenia ZUS zakłada, że kobiety będą na emeryturze przez czas o 20% dłuższy niż mężczyźni. W związku z tym emerytura brutto kobiet wyniesie 748 zł brutto i będzie aż o 45% niższa niż emerytura mężczyzn.

Dla uproszczenia pominąłem wpływ ewentualnego uczestnictwa w OFE oraz waloryzację składek, gdyż nie powoduje to różnych konsekwencji dla kobiet i mężczyzn.

Chwilę wcześniej napisałem, że ZUS obliczając wysokość emerytury korzysta z przewidywanej długości dalszego trwania życia bez rozróżnienia na płeć. To premiuje kobiety, gdyż najczęściej żyją one dłużej niż założony przez ZUS okres. Z kolei mężczyźni najczęściej nie dożywają okresu, na który ZUS przewidział wypłacanie im emerytury. Policzmy więc oczekiwaną sumę wypłaconych emerytur brutto wykorzystując przeciętne dalsze trwanie życia ale z uwzględnieniem rozróżnienia dla poszczególnych płci.

Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat będzie pobierała świadczenie przez 24,5 lat (tj. o 2,6 lat dłużej niż zakłada ZUS). Mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat będzie pobierał świadczenie przez 16 lat (tj. o 2,3 lat krócej niż zakłada ZUS).

W efekcie, suma emerytur wypłaconych kobiecie (219 tys. zł) będzie o 16% niższa niż analogiczna suma dla mężczyzny (262 tys. zł). I to pomimo o wiele, wiele niższej wartości pobieranej emerytury.

Dochody kobiet i mężczyzn ogółem

W celu wyliczenia dochodów ogółem pozostało jeszcze oszacowanie wartości zasiłku macierzyńskiego otrzymywanego przez kobiety. W tym celu założyłem (zgodnie z publikowanymi już na Studio analiz danymi), że kobiety w Polsce rodzą średnio 1,4 dziecka. Oznacza to, że łączna suma zasiłków macierzyńskich otrzymywana przez kobietę, która uzyskuje wynagrodzenie równe medianie wynagrodzeń dla kobiet wyniesie 42 tys. zł.

Sumując dochody z wynagrodzenia za pracę, emerytury oraz zasiłku macierzyńskiego wychodzi, że łączne dochody kobiety wynoszą blisko 1,3 mln zł. Są niższe aż o 29% od analogicznych dochodów mężczyzn, które kształtują się na poziomie bliskim 1,8 mln zł. Niższe o ponad 500 tys. zł dochody kobiet wynikają w głównej mierze z uzyskiwania niższych wynagrodzeń (-34% vs mężczyźni), co było spowodowane przez:

  • niższe miesięczne wynagrodzenie kobiet (-17% vs mężczyźni)
  • krótszy czas stażu pracy (-21% vs mężczyźni)

Na koniec policzyłem, jaki średni dochód netto uzyskują kobiety i mężczyźni w okresie po 15 roku życia. Średni dochód netto mężczyzn wynosi ponad 1 600 zł. Dla kobiet jest to niecałe 1 100 zł. W celu wyrównania dochodów w skali całego życia mężczyźni powinni co miesięcznie przekazywać kobietom 266 zł*.

* wyniki analizy nie stanowią podstawy do ubiegania się rekompensaty od męża 🙂

Jeśli podobał Ci się artykuł zostaw po sobie ślad, np. LIKE’ując. Możesz również skomentować. Czy kobiety powinny zarabiać tyle samo co mężczyźni? Czy powinno być to uregulowane ustawowo? Może masz inne przemyślenia na ten temat i chcesz się nimi podzielić?

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Statystyka GUS

Indywidualna stopa inflacji – czy GUS nas przypadkiem nie oszukuje?

W swoim pierwszym wpisie postanowiłem poruszyć kwestię obliczania stopy inflacji GUS. Tytułem wstępu napiszę, że GUS obliczając średnią stopę inflacji konsumencką posługuje się udziałem wydatków statystycznego gospodarstwa domowego poszczególnych kategorii i podkategorii wydatków. Jest to tzw. koszyk Czytaj więcej…