Emerytura

Zniesienie limitu składek ZUS – skutki finansowe z perspektywy pracownika i gospodarki

Zniesienie limitu składek ZUS (na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), powyżej którego obecnie nie płaci się składek przewiduje projekt przyjęty tym tygodniu przez rząd. Zmiany mają wejść w życie już od 2018 r. i mają "dać" sektorowi finansów publicznych ok. 5,4 mld zł. W poniższym artykule policzę, z czyjej kieszeni będzie pochodzić te 5,4 mld zł. Jak zmienią się wynagrodzenia osób, których dotyczą zmiany oraz o ile mogą wzrosnąć ich emerytury? (więcej…)

Finanse publiczne

Ile wyniesie deficyt budżetowy w 2017 r? Czy założenia na 2018 r. są realne?

W dniu wczorajszym rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2018 r. Deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Przyszłoroczne dochody budżetowe planowane są na poziomie 355,7 mld zł, z kolei wydatki - na poziomie 397,2 mld zł. W związku z powyższym postanowiłem policzyć, ile wyniesie deficyt budżetowy w 2017 r. oraz sprawdzić, czy założenia na 2018 r. są realne. (więcej…)

Finanse publiczne

Prognoza dochodów z podatku VAT w 2017 r. + faktyczna skala uszczelnienia VAT

Wg danych MF dochody z podatku VAT po 7 miesiącach 2017 r. wzrosły o 18,5 mld zł tj. 24% r/r względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Z uwagi na to, że upływ czasu w roku jest już znaczący, postanowiłem policzyć:

  1. prognozę dochodów z podatku VAT w 2017 r.,
  2. faktyczną skalę uszczelnienia dochodów z VAT.
Czy wzrost dochodów z VAT z 76 mld zł do 94,5 mld zł jest wynikiem jedynie działań MF czy wynika z księgowych sztuczek? (więcej…)